Privacy

Privacy

Bijna dagelijks worden persoonlijke gegevens uitgewisseld. Ook bij URSUS bv worden gegevens van klanten, sollicitanten, etc. verwerkt in diverse processen. Wij maken er dan ook een punt van om persoonlijke gegevens zo goed mogelijk te beschermen.

Meestal had u in het verleden geen controle over wat er met al die gegevens gebeurt. Sinds mei 2018 bestaat echter een wet die bepaalt hoe personen en diensten met uw gegevens moeten omgaan, namelijk de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG, ook wel GDPR genoemd) die voor meer transparantie en controle over uw gegevens zorgt. Bedoeling is om iedereen controle te geven over zijn of haar persoonsgegevens. Iedereen kan beslissen welke gegevens er gedeeld worden en welke niet.

 

Verantwoordelijkheid

Ursus bv
Kunstdal 19A
9900 Eeklo
België

Telefoonnr. +32 9 218.17.89
E-mail marketing@ursus.be
Ondernemingsnr. BE 0861.513.022

Onze verantwoordelijke gegevensbescherming: Jan De Paepe, Kunstdal 19A, 9900 Eeklo

Verwerking en bewaring van jouw gegevens

URSUS bv kan persoonsgegevens over jou verwerken, doordat je gebruik maakt van de diensten van URSUS bv en/of omdat je deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan URSUS bv verstrekt en/of we deze verkrijgen via derden. URSUS bv kan de volgende persoonsgegevens verwerken: voor- en familienaam, bedrijfsgegevens, adresgegevens, telefoonnummer, e-mailadres, social media profielen en andere informatie die we verzamelen via invulformulieren.

URSUS bv bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het vermelde doel, rekening houdend met onze behoefte om vragen te beantwoorden, problemen op te lossen, diensten te verbeteren, nieuwe diensten aan te bieden en de wettelijke voorschriften na te leven.

URSUS bv verwerkt geen gegevens die uw ras of etnische afkomst onthullen, of politieke opvattingen, religieuze of levensbeschouwelijke overtuigingen, lidmaatschap van een vakbond, gezondheids- of levensgegevens of seksuele gerichtheid, genetische gegevens of biometrische gegevens.

Verwerking en bewaring van jouw gegevens binnen een sollicitatieprocedure.

Gegevens van sollicitanten, in het kader van een aanwervingsprocedure, die we verkrijgen d.m.v. online formulieren, doorgestuurde CV’s via externe jobsite of selectiekantoren, of via onze eigen jobsite (jobs.ursus.be) worden niet langer dan noodzakelijk bijgehouden.

Van sollicitanten worden de volgende gegevens bijgehouden: voor- en familienaam, adresgegevens, telefoonnummer, e-mailadres, geslacht, taal, opleiding, vaardigheden, vorige werkgevers en de gezinssituatie.

Door het invullen van en/of versturen van het sollicitatieformulier of e-mail gaat u ermee akkoord dat jouw persoonlijke gegevens worden verwerkt door URSUS BV om het sollicitatieproces te doorlopen. Jouw persoonsgegevens worden gedurende één jaar periode opgenomen in de database van URSUS bv, tenzij je de vraag krijgt en ermee instemt dat jouw persoonsgegevens langer worden bewaard.

De Persoonsgegevens die URSUS bv verzamelt en verwerkt in het kader van sollicitaties zullen vertrouwelijk worden behandeld en uitsluitend worden gebruikt voor de sollicitatieprocedures bij URSUS bv.

Waarom verwerken wij jouw gegevens?

URSUS bv verwerkt persoonsgegevens voor diverse doeleinden. Daarbij verwerken we altijd alleen de gegevens die noodzakelijk zijn om het door ons doel te realiseren.

De volgende doelstellingen vereisen dat we gebruik maken van uw persoonsgegevens:

  • Het verwerken van aanvragen van de bezoekers of het bezorgen van gevraagde documentatie;
  • Het aanvullen van ons klantenbestand;
  • Het registreren van aangekochte producten;
  • Het optimaliseren van onze klantenservice;
  • Het oplossen van eventuele problemen van klanten met producten;
  • Het promoten van producten en diensten door URSUS bv en de met haar verbonden ondernemingen en merken;
  • Het communiceren van persoonlijke berichten en acties op basis van verzamelde informatie over jouw gebruik van onze websites, d.m.v. cookies of vergelijkbare technieken;
  • Het analyseren en optimaliseren van de gebruikservaring op onze website;
  • Binnen het kader van rekrutering en aanwerving.
  • Cookies

URSUS bv kan jouw contactgegevens (vb. mobiele telefoonnummer en/of e-mailadres) verwerken om u persoonlijke informatie, advertenties of voorstellen toe te sturen via directe marketing of nieuwsbrieven. In dit geval vraagt URSUS bv eerst uw specifieke toestemming via een dubbele opt-in. Contacten die reeds in onze distributielijst zitten hebben de mogelijkheid om zich uit te schrijven op dergelijke communicatie via de ‘uitschrijven’ functionaliteit in onze nieuwsbrieven, of door een mail te sturen naar marketing@ursus.be.

URSUS bv verwerkt jouw persoonsgegevens steeds binnen de door de wet toegestane grenzen.

Hoe beveiligen wij jouw gegevens?

Wij zorgen ervoor dat het privacybeleid dat wij voeren bij de verwerking van persoonsgegevens steeds voldoende is, volgens de huidige stand van de techniek, om ons te wapenen tegen een ongeoorloofde toegang, openbaarmaking of verlies. Wij werken hiervoor nauw samen met onze partners.

 

Jouw gegevens inzien

Je hebt steeds het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen wanneer de wettelijke voorwaarden dat toelaten.

Je hebt ook steeds het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonlijke gegevens. In dat geval zal URSUS bv het verwerken van persoonsgegevens per direct stopzetten, tenzij er dwingende en gerechtvaardigde redenen zijn die zwaarder wegen dan jouw belangen, rechten of vrijheden, dan wel voor het instellen, uitoefenen of onderbouwen van een rechtsvordering.

Persoonsgegevens opvragen, inkijken, corrigeren of verwijderen kan door een mail te sturen naar marketing@ursus.be. Om jouw identiteit te kunnen nagaan zal steeds een kopie van jouw identiteitskaart gevraagd worden.

Deze rechten zijn eveneens van toepassing op sollicitanten.

Bescherming van jouw gegevens

URSUS bv hecht groot belang aan de bescherming van de persoonlijke levenssfeer en verwerkt de persoonsgegevens die haar verstrekt worden met de nodige zorg. Persoonsgegevens zijn die gegevens die ons toelaten u als persoon te identificeren, ongeacht of we dit daadwerkelijk doen of niet. Door gebruik te maken van onze website of door ons uw persoonsgegevens mee te delen, aanvaardt u de praktijken die in deze privacyverklaring worden beschreven.

URSUS bv hanteert strikte normen om de persoonsgegevens te beschermen tegen ongeoorloofde of onrechtmatige verwerking en tegen onopzettelijk verlies, vernietiging op beschadiging. URSUS bv neemt, samen met haar IT-partner dan ook maatregelen van technische en organisatorische aard om ongepaste toegang, verlies of openbaarmaking van uw persoonsgegevens te voorkomen en te detecteren.

In het onwaarschijnlijke en ongelukkige geval dat jouw persoonsgegevens onder de controle van URSUS bv gecompromitteerd worden door een inbreuk op de informatiebeveiliging, zal URSUS bv, samen met haar IT-partner, onmiddellijk handelen om de oorzaak van dergelijke inbreuk te identificeren en actie ondernemen via adequate remediërende maatregelen. Indien nodig, zal URSUS bv jou, evenals de Gegevensbeschermingsautoriteit, in kennis stellen van dit incident in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving.

URSUS bv verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. In elk ander geval worden gegevens niet doorgegeven aan derden zonder uw voorafgaandelijke actieve goedkeuring.

Het gebruik van Cookies

URSUS bv gebruikt cookies om het gebruik en de functionaliteit van onze websites te verbeteren en om beter te begrijpen hoe bezoekers er gebruik van maken en van de tools en diensten die op die sites worden aangeboden. Door gebruik te maken van onze website, gaat u akkoord met ons gebruik van deze cookies.

Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw computer worden geplaatst door de websites die u bezoekt. Ze zijn zeer gangbaar en worden gebruikt om websites te doen functioneren of efficiënter te doen functioneren en om informatie te verstrekken aan de eigenaars van de website. Ze helpen ons om onze website beter af te stemmen op uw persoonlijke behoeften, de gebruiksvriendelijkheid ervan te verbeteren, feedback te ontvangen over de tevredenheid van de klant en elders op het internet met u te communiceren.
De gegevens die we o.a. met cookies kunnen verzamelen: webbrowser, cookie-ID, IP-adres en bezochte websites.

URSUS bv maakt gebruik van cookies geplaatst door derde partijen om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt en om rapporten over onze website te kunnen genereren. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door deze derde partijen op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven. Voor cookies geplaatst door derde partijen (zoals bijvoorbeeld Google Analytics, Instagram en Facebook) verwijzen wij u graag naar het privacybeleid die deze partijen op hun respectieve websites daarover geven. URSUS bv oefent geen enkele invloed uit op de inhoud van het privacybeleid van derden, noch op de inhoud van de cookies van deze derde partijen.

Je kan steeds cookies weigeren of blokkeren door de configuratieparameters van jouw internetbrowser te wijzigen. Het uitschakelen van cookies kan betekenen dat je bepaalde functionaliteit van de website niet langer kan gebruiken.

Intellectuele eigendomsrechten

De inhoud van deze site, met inbegrip van de merken, logo’s, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan URSUS bv of rechthoudende derden.

Klachten of opmerkingen

Mocht u om een of andere reden het gevoel of bewijs hebben dat wij uw gegevens niet correct behandelen, kan u dit melden bij ons via marketing@ursus.be. We zullen samen naar een passende oplossing zoeken.